Kommittén

Chalmers Film- & Fotocommitté är den kårkommitté som har till uppgift att dokumentera viktiga händelser på Chalmers Studentkår. Vi fotar och filmar fester, baler, mässor, akademiska ceremonier och många andra arrangemang. Vi genomför också olika former av studiofotograferingar, exempelvis gruppfotografering och CV-bilder. Utöver detta utför vi uppdrag som inte är direkt relaterade till studentkåren. Dessa kan bland annat vara företagsfotografering, bröllopsfotografering, konferenser, seminarier, föreläsningar och porträtt.

Kommitténs historia sträcker sig tillbaka mer än hundra år, med anor från 1900-talets början. CFFC har sitt ursprung dåvarande DFK (Dokumentär-film Kommittén) och CFK (Chalmers Foto Klubb). Det är ett ursprung vi delar med Ljud- och Bildgruppen, LoB. 1977 blev vi Chalmers Film o Foto Club. “Club” byttes snabbt mot Committé och vi blev Chalmers Film- & Fotocommitté. Under alla dessa år har vi byggt upp ett mycket stort arkiv över kårens historia.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail, eller kom ner till vårt rum på Föreningstorget i Kårhuset Johanneberg under lunchtid, måndag eller torsdag.


Medlemmar

CFFC består för närvarande av följande medlemmar.

 
 
 
Bild nummer 57403

Ofelia Carlsson

Ordförande
 
Bild nummer 57402

Sofie Groth

Kassör / personlig webbplats
 
Bild nummer 57404

Oliver Karlsson

Fotograf / personlig webbplats
 
Bild nummer 57401

Nils Janestad

Fotograf
 
 
Bild nummer 60621

Josefine Nord

Fotograf
 
Bild nummer 57399

Joel Landin

Fotograf
 
Bild nummer 57400

Jesper Larsson

Fotograf
 
Bild nummer 57398

Ellen Widerstrand

Fotograf