Kommittén

Chalmers Film- & Fotocommitté är den kårkommitté som har till uppgift att dokumentera viktiga händelser på Chalmers Studentkår. Vi fotar och filmar fester, baler, mässor, akademiska ceremonier och många andra arrangemang. Vi genomför också olika former av studiofotograferingar, exempelvis gruppfotografering och CV-bilder. Utöver detta utför vi uppdrag som inte är direkt relaterade till studentkåren. Dessa kan bland annat vara företagsfotografering, bröllopsfotografering, konferenser, seminarier, föreläsningar och porträtt.

Kommitténs historia sträcker sig tillbaka mer än hundra år, med anor från 1900-talets början. CFFC har sitt ursprung dåvarande DFK (Dokumentär-film Kommittén) och CFK (Chalmers Foto Klubb). Det är ett ursprung vi delar med Ljud- och Bildgruppen, LoB. 1977 blev vi Chalmers Film o Foto Club. “Club” byttes snabbt mot Committé och vi blev Chalmers Film- & Fotocommitté. Under alla dessa år har vi byggt upp ett mycket stort arkiv över kårens historia.

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka ett mail, eller kom ner till vårt rum på Föreningstorget i Kårhuset Johanneberg under lunchtid.


Medlemmar

CFFC består för närvarande av följande medlemmar.

 
 
 
Bild nummer 50639

John Magnusson

Ordförande
 
Bild nummer 50640

Robin Edquist

Kassör
 
Bild nummer 50641

Martin Bülow

Fotograf
 
Bild nummer 50637

Marcus Sandberg

Fotograf
 
 
Bild nummer 50645

Joel Tappert

Fotograf
 
Bild nummer 50642

Fredrik Åvall

Fotograf
 
Bild nummer 50636

Christian Kiprianoff

Fotograf
 
Bild nummer 50638

Caroline Xia

Fotograf